Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
Dobrodošli na stranice našeg udruženja

Naziv našeg udruženja je:

Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH
Udruga za znanstveno-tehnički odgoj mladih u BiH
Удружење за научно-техничко васпитање младих у БиХ


Predsjednik: Muhamed Suljić
Direktor: Selim Berisalić

Adresa:
Sarajevo, Ćemaluša broj 2/II
Telefon i fax: 033/ 220-759


Dobro došli

na www.mladitehnicar.ueuo.com


Naše udruženje, koje je ranije imalo naziv Savez za tehničko vaspitanje mladih BiH, djeluje od 1959. godine

Članovi udruženja su mladi tehničari – učenici osnovnih i srednjih škola, a organizacije u kojima oni neposredno djeluju su klubovi mladih tehničara (KMT) i klubovi tehnike (KT)

Prije rata, skoro u svakoj školi postojale su razne tehničke sekcije u kojima je djelovalo oko 60.000 članova. Prema procjeni, klubovi i tehničke sekcije danas djeluju u oko 50% osnovnih i u oko 30% srednjih škola

Mladi tehničari bave se raznim oblastima i granama tehnike, kao što su: automatika, agro-tehnika, arhitektura i građevi- narstvo, radiotehnika, elektrotehnika i elektronika, fototehnika, kino i videotehnika, robotika, računarska tehnika, automoto tehnika i saobraćaj, brodotehnika, vazduhoplovna tehnika, telekomunikacije, mašinska tehnika i druge oblasti

Najvažnije manifestacije mladih u ovoj oblasti u našoj zemlji su smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih. Ove smotre se organizuju pola vijeka. Smotre se organizuju u klubovima, općinama, kantonima i na nivou zemlje.

Značajna aktivnost, koja posljednjih godina angažuje sve više i više mladih, jesu konkursi iz projekata naučno-tehničkog stvaralaštva mladih, kao što su: inovacije mladih talenata tehnike, reutilizacija – od starog novo, tehnika u zaštiti okoliša, tehnika u zaštiti od mina, graditeljska baština, arhitektura budućnosti, saobraćajna sredstva budućnosti, energetika vode, vjetra, sunca, gasa itd.

Najbolji radovi sa ovih konkursa objavljuju se u posebnoj publikaciji -  Zborniku radova mladih tehničara.

Vrlo zapažena aktivnost udruženja, odnosno mladih tehničara, njihovih klubova i škola, su i takmičenja za „Osvajanje točka tehnike“, odnosno  tekmičenje za  zvanje „najbolji mladi tehničari BiH“,  „uzorni mentori mladih tehničara“ i „naročito zaslužne škole“ za rezultate ostvarene u razvoju tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva,  zatim sudjelovanje na izložbi ideja i inovacija „ INOST Banjaluka“, suorganiziranje seminara nastavnika TO itd.

Izdavačka djelatnost: Udruženje izdaje svoj list „Mladi tehničar“ (do sada je štampano 135 brojeva) u kome se objavljuju službena saopštenja  i akta udruženja, zatim stručna pitanja iz nastave TO i vannastavnih tehničkih aktivnosti, napisi o radu pojedinaca i klubova, odnosno škola i t.d.
Osim biltena, udruženje izdaje i publikaciju Zbornik radova mladih tehničara, te razna stručna predavanja koja se upućuju nastavnicima tehničkog odgoja i mentorima mladih tehničara.